Ett livslångt mål för mig har alltid varit att designa en platta som hamnar på Spotify. Inte anade jag att detta skulle uppfyllas via en dansbandsplatta för Värnamo kommun. 
Som kommunens upphandlade reklambyrå har vi fått möjlighet att vara med och forma de flesta typer av marknadsmaterial, allt från annonser till varumärkesarbete. Ett av de mest omfattande projekten jag varit involverad i var en uppdatering av Värnamo kommuns grafiska riktlinjer.
 Ett arbete med fokus på ett nytt anslag som samtliga kommunanställda ska kunna applicera i sitt arbete. Jag ansvarade även för två särprofileringar - en för ungdoms
samordnaren och en för kulturförvaltningen. 
Jag var också fotograf i två uppdrag åt kommunen, ett för destinationsavdelningen för att marknadsföra Värnamo som plats, och ett annat för att ta imagefoton kring firandet av Värnamos 100-års dag. 
Back to Top