Första gången jag arbetade med Sandahls Entreprenad hade de, trots sin storlek, knappt någon profil att utgå från. När vi skulle producera deras företagspresentation behövde denna därför först definieras. En copywriter tog fram texter och en projektledare skötte koordinering. Jag tog hand om layout och foto av de olika verksamhetsbenen (trots att jag knappt hade en aning om vad ”entreprenadtjänster” innebar). Jag har många varma minnen av blaskigt kaffe i kalla baracker på  diverse byggen, diskuterande olika typer av betong, med människor som älskar sina jobb.
Som en andra gren i vårt arbete med denna kund, ombads vi marknadsföra ett nytt specialfordon de fått in. För detta producerade vi i första hand filmer och en landningssida som marknadsfördes på sociala medier. 
Back to Top