För att göra arbetet med en C-uppsats lite roligare, ville jag jobba med ett skarpt projekt. Jag och en till student tog därför kontakt med Toxic interactive solutions, och fick via dem ett uppdrag att jobba parallellt med. Det rörde sig om en app för att enklare kunna anmäla sjukdom och VAB för anställda, samt administrering för arbetsgivare. Här fick vi ta fram allt från logotyp och profil, till flowcharts och beslut gällande funktionalitet. 
Back to Top