Om man får temat “överlevnad” när uppgiften är att bygga ett varumärke kring en tv-kanal, är det svårt för mig att inte välja “att överleva zombieapokalypsen”. Detta projekt skulle resultera i ett heltäckande varumärkesarbete samlat i två Brand books – en för dital användning och en för print. Utöver detta skulle storyboards produceras, tonalitet definieras och vinjetter formges. 
Back to Top