Bufab levererar fästelement genom smarta lösningar för logistik och produktionsflöden. Vi ombads producera en film om deras C-part-lösningar. Jag och en projektledare blev ansvariga för detta. Jag påbörjade processen med research för att skapa förståelse kring företag och verksamheten. Detta resulterade sedan i storyboards och manus. Vi var två personer som filmade under två dagar. Jag klippte filmen, och tillsammans med vår producent av grafik, färdigställdes filmen. 
Back to Top